Obostrzenia wprowadzono w związku z przyspieszonym tempem rozprzestrzeniania się koronawirusa covid - 19. Żółtą strefą objęto cały kraj.

Obowiązkowy jest nakaz zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu.

Obowiązkowo też każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał na żądanie policji lub straży miejskiej, okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego dolegliwości.

W innym przypadku posypią się mandaty. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży.

W wydarzeniach plenerowych może brać udział maksymalnie 100 osób. Na widowni w kinie, czy teatrze może ich być maksymalnie 25 procent.

Ograniczenia dotyczą również liczby gości na imprezach okolicznościowych. W żółtej strefie to maksymalnie 75.

Obowiązuje dystans społeczny.

Na basenie obłożenie może wynieść maksymalnie 75 procent.

Ograniczenia dotyczą również organizacji zgromadzeń. Obecnie liczba uczestników nie może przekroczyć 150 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

Ograniczenia związane z liczbą osób nie dotyczą jak dotąd kościoła. Istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Co z komunikacją miejską? Od dziś pojazdem można przewozić 50 procent pasażerów. Chodzi tu zarówno o miejsca siedzące jak i stojące. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Nie pójdziemy do klubu nocnego, czy do dyskoteki. Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc.

Jeśli chodzi o siłownie i kluby fitness to może w nim znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi.

Wejście do żółej strefy rząd ogłosił w czwartek. Pisaliśmy o tym TUTAJ.