Dotację otrzymaliśmy na podstawie wydruku z komputera. W Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego nikt nie zauważył, że wydruk ma błędy. Choćby takie, że w pozycji „zaległości od osób prawnych i fizycznych” jest wpisane 0 zł. Okazało się więc, że za 2010 rok należy nam się dotacja z tak zwanego „janosikowego” - około 3 mln zł. I taką kwotę otrzymaliśmy. 
 
W lutym tego roku kontrolę w ratuszu przeprowadził Urząd Skarbowy. Wykrył błędy w wydruku i zakwestionował zasadność wypłaty dotacji. Teraz trzeba będzie ją oddać razem z odsetkami. Urząd Miejski ma zamiar skarżyć producentów programu komputerowego, który wygenerował błędne dane. W tym czasie prezydentem miasta był Zbigniew Dychto, a skarbnikiem Elżbieta Pluta. Dziś oboje są na emeryturach.