By z MZK jeździć darmo, wystarczy legitymacja uczniowska plus legitymacja dawcy krwi i ważna pieczątka oddania krwi.

Radni zdecydowali, że uczniowie - honorowi krwiodawcy mogą korzystać bezpłatnie z autobusów miejskich na stałe. "Za" głosowało 21 radnych. 

- Bezpłatne korzystanie z MZK dotyczy kobiet, które oddały krew w ciągu 3 miesięcy i mężczyzn, którzy oddali krew w ciągu 2 miesięcy – wyjaśnia Marcin Chmielewski z Urzędu Miejskiego. - Darmowe przejazdy są tylko w autobusach miejskich. Podczas kontroli trzeba okazać się legitymacją szkolną i legitymacją krwiodawcy oraz spełniać warunki, które wymieniłem.

Przeliczono, że 2014 roku młodzież szkół ponadgimnazjalnych oddała 186.750 ml krwi, w ubiegłym roku oddała 232.200 ml krwi. Uczniowie korzystali z tego powodu z darmowych przejazdów autobusami MZK. Szacowany koszt utraconych dochodów miasta z powodu niesprzedanych biletów to 40.000 zł w skali roku.

– Ale promowanie honorowego krwiodastwa w środowisku młodzieży szkolnej jest bezcenne – stwierdza Andrzej Różański, naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej, wnioskodawca tegorocznej uchwały.

O bezpłatne przejazdy dla uczniów - honorowych krwiodawców walczyła w 2014 roku radna Aleksandra Stasiak.

- Takie uprawnienie do bezpłatnych przejazdów sprawiłoby, że więcej osób oddawałoby krew. To często jedyny i wciąż niezbędny lek ratujący życie – mówi. - W mieście mamy około 600 pełnoletnich uczniów we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Co czwarty oddaje honorowo krew. A krew jest bezcenna.