- Akcję doświetlania przejść na ulicach i drogach powiatowych zaczęliśmy w 2017 roku. Głównym celem realizacji tych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych – zapewnia starosta Krzysztof Habura.– Do tej pory przebudowano 20 przejść. 15 w Pabianicach i pięć na dogach powiatowych. Koszt to około 1,6 mln zł. – Doświetlono przejścia w Pabianicach, Pawlikowicach, Lutomiersku, Konstantynowie. W zależności od lokalizacji są doświetlone, "dostały" progi zwalniające i oznakowanie poziome i pionowe.

W tym roku Starostwo "przebudowało" przejścia w 8 lokalizacjach.

Całkowity koszt budowy i przebudowy przejść wynosi 835.384 zł. Dofinansowanie, jakie Starostwo dostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 480.000 zł. Różnicę, to jest 355.384,02 zł dołożono z kasy powiatu.

Termin wykonania prac przez firmę „SZADEK” Dariusz Szadkowski z Łodzi ustalono na 30 czerwca 2022 roku. 7 lipca rozpoczęły się "odbiory" poszczególnych przejść dla pieszych. W czwartek odebrano przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Myśliwskiej i Piotra Skargi. Kosztowało 149.937,00 zł. Tydzień wcześniej za 95.989,20 zł doświetlono przejścia dla pieszych na ul. 20 Stycznia przy SP 16.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych Życie Pabianic

Na przebudowę czeka przejście na ul. Grota Roweckiego - wyjście z bulwarów. Tu roboty (ze względu na remont mostu) przedłużą się do końca sierpnia. Koszt tego zadania to 57.810 zł.

Dla mieszkańców Piątkowiska bezpieczne przejścia są na drodze powiatowej nr 4911E w okolicach ul. Platynowej (wartość 98.896,92 zł) oraz na drodze powiatowej nr 4911E w okolicach biblioteki (wartość 92.631,30 zł).

Przebudowę przeszły przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie i drodze nr 3314E - ul. Piłsudskiego, we Wrząca, gmina Lutomiersk. Wartość tych prac to 183.171 zł. Przebudowano też za 156.948 zł przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej w Konstantynowie.

Poniżej briefing Krzysztofa Habury, starosty pabianickiego.