Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach od lipca zarejestrowało 6.730 wniosków o świadczenie 500+. Dotyczą one 9.408 dzieci. MCPS wciąż czeka na złożenie przynajmniej kilkuset wniosków.

- Szacujemy, że jest jeszcze około 300 dzieci, którym świadczenie przysługuje, ale rodzice nie wystąpili z wnioskiem. To ostatni dzwonek, aby uzyskać wyrównanie od lipca – mówi Izabela Morawska, pracownik MCPS.

Czas na złożenie wniosku jest do końca września. Po tym terminie świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym o nie wystąpimy.

Aby uzyskać świadczenie 300+ wniosek należy złożyć do końca listopada 2019 r. W tym roku w MCPS-ie w Pabianicach zarejestrowano 4.799 wniosków. Dotyczą one 6.089 dzieci. 5.938 już przyznano środki, kolejne wnioski są właśnie rozpatrywane.

- Wydaje nam się, że nie wszystkie osoby wiedzą, że mogą o taką pomoc ze strony państwa wystąpić. Jeśli dziecko chodzi do szkoły ponadpodstawowej oraz policealnej, czy też do liceum dla dorosłych to również świadczenie przysługuje – dodaje Izabela Morawska.

Wnioski przez Internet można składać za pośrednictwem: systemów teleinformatycznych banków, portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl i platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pue. Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową).