Pieniądze na ten cel przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dofinansowanie maksymalnie w wysokości 40 proc. kosztów możemy dostać na wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła, bądź podłączenie się do sieci ciepłowniczej czy gazowej.

Skorzystać z dopłat mogą osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami bądź współwłaścicielami, użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na terenie miasta (z wykluczeniem lokali znajdujących się w budynkach komunalnych).

Dotacja obejmuje koszty związane ze zmianą sposobu ogrzewania: zakup i montaż nowych urządzeń i demontaż starych, przygotowaniem niezbędnych projektów i dokumentacji.

Wnioski można składać jeszcze dzisiaj do godziny 16.00 w Wydziale Ochrony Środowiska UM , ul. św. Jana 4, II piętro, pokój nr 21.

Urząd Miejski do 10 kwietnia przekaże dokumenty pabianiczan do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Deklarację udziału w programie można pobrać tutaj: http://um.pabianice.pl/artykul/94/1200/dofinansowanie-likwidacji-emisji-w-roku-2017-i-2018