Ostatnia chwila, żeby zagłosować na dwa wybrane zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Głos można oddać do 20 października (wtorek). Do urny – we wtorek filie Miejskiej Biblioteki Publicznej czynne są do godz. 16.00, Urząd Miejski do godz. 17.00.
 
Na portalu ngo.um.pabianice.pl głosować można do wtorku, do godz. 23.59.59. Uwaga, im szybciej, tym lepiej, żeby nie zwlekać do ostatniej chwili. System nie jest automatyczny, każdy użytkownik musi zostać sprawdzony. Przed zagłosowaniem należy się zarejestrować. Administrator ma czas do 24 godzin, aby aktywować użytkownika, dlatego prosimy nie zwlekać z rejestracją do ostatniej chwili.
 
Informacje ułatwiające  głosowanie na um.pabianice.pl/contents/content/101/477

 

W puli do rozdysponowania jest milion złotych. To, ile projektów znajdzie się w planie budżetu na rok 2016, zależy od ich wartości. Łączna wartość zakwalifikowanych wniosków wynosi prawie 2,5 miliona złotych, dlatego też pewne jest, że wiele z nich odpadnie. Gdyby do budżetu weszły „najtańsze” pomysły, wówczas w przyszłym roku można by zrealizować nawet 17 zadań. O tym, jakie projekty zostaną zrealizowane, zdecydują już tylko pabianiczanie.

Każdy mieszkaniec, który ma ukończone 16 lat (rocznikiem w 2015 r., bez względu na miesiąc urodzin), może oddać głos na maksymalnie dwa zadania. Można zagłosować na „tak” lub na „nie” przy wybranych projektach.

Głosowanie na budżet obywatelski potrwa do 20 października. Zagłosować można tradycyjnie, wrzucając kartę do urny wystawionej w trzech punktach miasta: w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16, w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaskiej 46/48 oraz w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 20 Stycznia 14. Można zagłosować też elektronicznie, po zarejestrowaniu na stronie ngo.um.pabianice.pl. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.

Karty do głosowania w wersji papierowej otrzymamy w Biurze Obsługi Interesanta UM oraz w punktach do głosowania.

 

Nacogłosować? 

Projekty, które zostaną poddane głosowaniu, to: modernizacja boiska szkolnego – nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 17 (99.000 zł), pole do minigolfa przy Grota-Roweckiego, budowa chodników w okolicy ul. Jana Pawła II, Matejki i Cichej (82.000 zł), wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy (54.921,01 zł), zakup środka transportu dla klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice (100.000 zł), Edupark przy SP 13 - teren zielony z przystosowaniem do minimiasteczka ruchu drogowego (99.970 zł), wstępny projekt koncepcji odwodnienia terenu osiedla Dąbrowa wraz z wariantami odprowadzenia wód gruntowych (70.000 zł), wydzielenie funduszu na finansowanie zakupu archiwaliów i zabytków ściśle związanych z historią Pabianic (10.000 zł), termomodernizacja stropu hali sportowej PTC oraz wymiana drzwi wejściowych (100.000 zł), utworzenie Pabianickiego Klubu Aktywnego Seniora (71.370 zł), wybieg dla psów w parku Wolności (100.000 zł), realizacja pomnika kanonika Jana Długosza przy zamku (95.000 zł), budowa zatoczki parkingowej wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Matejki 45/47 do ul. Jana Pawła II (57.091 zł), modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice (99.400 zł), budowa siłowni pod chmurką na terenie „Orlika" przy SP 3 (83.000 zł), budowa torów biegowych i niecki do skoku w dal na terenie SP 3 (90.000 zł), „Skwer naszych marzeń” między ulicą Szarych Szeregów, Odrodzenia i Robotniczą (67.913 zł), odnowienie pomnika 15. Pułku Piechoty „Wilków” w parku Wolności (14.880 zł), mural w centrum miasta wraz z wymianą okien (62.830 zł), budowa nowoczesnego placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w centrum w okolicy SP 1 (97.454,02 zł), budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 8 (94.000 zł), przygotowanie projektu rewaloryzacji bulwaru im. Feliksa Kruschego (95.000 zł), renowacja części nawierzchni alei głównej w parku Wolności przy ulicy Łaskiej (100.000 zł), „Aqua Fun”, czyli pływający sportowo-rekreacyjny plac zabaw na Busince (97.560 zł), siłownia zewnętrzna na Zielonej Górce (72.000 zł), plac treningowy do street workout i ćwiczeń kalistenicznych dla mieszkańców na Busince (59.359,93 zł), organizacja Międzynarodowego Dnia Kultury w Pabianicach (97.200 zł), zakup i rozmieszczenie budek dla kotów wolno żyjących na terenie miasta (10.000 zł), „Razem dla dzieci” - tablice multimedialne w SP 14 (97.500 zł), projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na Lewitynie (95.527,56 zł), hotspot miejski (internet) w Parku Słowackiego i w rejonie Urzędu Miejskiego (53.000 zł), wymiana zniszczonego chodnika na ul. Jana Pawła II, od ul. Matejki do Cichej (21.934,59 zł) oraz wymiana chodnika na ul. Matejki od ul. Orlej do Jana Pawła II (57.568 zł).

Czymójgłosbędzieważny?

Głos uznaje się za nieważny, gdy: karta do głosowania nie zawiera żadnego zakreślenia lub oddano na niej głos na więcej niż 2 zadania, karta nie zawiera imienia, nazwiska i roku urodzenia głosującego, karta została złożona przed lub po upływie ustalonego terminu głosowania, głos oddany jest na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem, głosujący nie jest mieszkańcem Pabianic, karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki i dopiski, na karcie do głosowania podane są dane i podpisy więcej niż jednej osoby, karta do głosowania nie została podpisana – w przypadku karty „papierowej” lub gdy złożono głos w wersji papierowej i elektronicznej.