Janusz Rau, syndyk Pabii, wysłał do Powiatowego Urzędu Pracy zawiadomienie o "zamiarze dokonania zwolnienia grupowego". Chce odprawić wszystkich pracowników - aż 282 osoby. Wypowiedzenia dostaną zarówno ci z produkcji, jak i z księgowości oraz administracji. Zwolnienia już się zaczęły.

Na wniosek pracowników syndyk zgodzi się skrócić trzymiesięczne okresy wypowiedzenia. Najdłużej będą pracować te osoby, które są niezbędne do utrzymania produkcji i obsługiwania upadłości firmy.


***
Syndyk jest w Pabii od 7 grudnia. Wcześniej szefowie spółki złożyli w sądzie wniosek o upadłość. Zadłużenie wyniosło 27 mln zł. Powód? Pabia uszyła drogie kolekcje, które nie znalazły nabywców. Musiała obniżyć ceny i poniosła straty.