Automatyczne drzwi do ratusza już nie otwierają się automatycznie. Do budynku wpuszczają ochroniarze, którzy pytają o cel wizyty, wydają „karty wstępu” (mają wgląd, ile „obcych” osób jest na terenie urzędu), mierzą temperaturę, wydają maseczki i proszą o dezynfekcję rąk. Po co to?

– W związku z rozporządzeniem o wprowadzeniu pracy zdalnej w urzędach administracji publicznej Urząd Miejski jest otwarty, ale z ograniczeniem liczby osób jednocześnie przebywających w budynku – informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta miasta.

Ustalono, że w budynku przy Zamkowej 16 może jednocześnie przebywać tylko 6 osób, przy ul. św. Jana 4 to 4 osoby, przy ul. Narutowicza 33 – 3 osoby, przy ul. Kościuszki 22/26 – 1 osoba, przy ul. Kościuszki 18 – 1 osoba. Limit osób przebywających jednocześnie w budynku pod wymienionymi adresami obowiązuje do 28 lutego.

– Prosimy o umawianie wizyt w wydziałach telefonicznie, na konkretną godzinę – dodaje Klimek.

Takie rozwiązanie, zdaniem urzędników, pozwoli utrzymać dostępność obsługi mieszkańców i zachować terminy administracyjne, ale też zadbać o bezpieczeństwo osób obsługujących i obsługiwanych.

– Ze względu na rosnącą liczbę zachorowań sugerujemy ograniczenie wizyt osobistych - dodaje rzeczniczka.

Zalecają dokonywanie wpłat przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji lub w wykazie rachunków bankowych. Przy kasach w budynku przy Zamkowej 16 jest obsługiwana tylko jedna osoba na raz.

– We wszystkich budynkach UM obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Zasady obsługi mogą ulec zmianie – dodaje rzeczniczka.

Starostwo też ogranicza dostęp

Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji odbywać się będzie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Po odbiór dokumentów należy się umawiać telefonicznie z osobami pracującymi w wydziałach merytorycznych.

Wyjątkiem jest Wydział Komunikacji i Transportu. Tu praca w wydziale rejestracji pojazdów i praw jazdy odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Wydział jest otwarty dla petentów:

poniedziałek-czwartek w godz. 8.00-15.00, we wtorek w godz. 9.00-16.30, a w piątek w godz. 8.00-14.30.

Obowiązują limity osób: dowody rejestracyjne - 5 osób w budynku, prawa jazdy – 1 osoba na okienko. Bilety „wstępu” wydawane są w godz. 8.00-9.00.

Dokumenty zbycia/nabycia pojazdu należy wrzucać do pojemnika w Wydziale Komunikacji i Transportu – budynek „D”.

Kasa w budynku „D” dostępna jest w godzinach 8.00-15.00 (pn.-czw.), 9.00-16.30 (wt.), 8.00-14.30 (pt.)

Wydziały: Dróg i Mostów, Infrastruktury i Spraw Obywatelskich (tel. 605 223 808, 42 225 40 54, 42 225 40 27), Gospodarki Nieruchomościami (42 225 40 58), Oświaty i Wychowania (42 225 40 19, 42 225 40 32), Inwestycji i Funduszy Finansowych (42 225 40 28, Wydział Finansowy (42 225 40 15), Wydział Infr. Społecznej i Spraw Obywatelskich (42 225 40 25), Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta (42 225 40 30) tylko po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Inne informacje dostępne pod nr tel. 42 225 40 00.

W godzinach 8.00-16.00 (pn.-czw.), 9.00-17.00 (wt.), 8.00-15.00 (pt.) jest możliwość zostawienia wniosków/dokumentów w pojemniku od ul. Okulickiego. Dotyczy to Wydziału Dróg i Mostów, Gospodarki Nieruchomościami, Oświaty i Wychowania.

Kasa w budynku „A” dostępna jest w godzinach 8.00-15.00 (pn.-czw.), 9.00-16.00 (wt.), 8.00-14.30 (pt.) po uprzednim kontakcie telefonicznym do pracowników Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Wydziały: Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (tel. 42 208 77 20) i Architektury i Budownictwa (tel. 42 208 77 01) przy ul. Partyzanckiej 56 obsługują interesantów na parterze, po telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.

Wydział Geodezji i Kartografii przy ul. Kościuszki 25 (tel. 42 208 76 00) - tu po odbiór dokumentów można przyjść po telefonicznym uzgodnieniu terminu.