W październikowych wyborach wystartuje z listy Partii Kobiet.
Kandydatka zasiada już w zarządzie regionu łódzkiego tej partii. Jej nazwisko jest na liście w naszym okręgu.
Partia Kobiet domaga się m.in.:
·opieki medycznej nad kobietami (zwłaszcza w okresie ciąży, porodu, badań okresowych)
·przywrócenia funduszu alimentacyjnego
·przyznania nie jałmużny, ale godnych zasiłków wystarczających na wychowanie dziecka w ubogich rodzinach
·zlikwidowania domów dziecka na rzecz domów rodzinnych
·wyrównania płac z mężczyznami
·zaostrzenia kar w przypadku maltretowania kobiet, gwałtu czy zmuszania do prostytucji
·realnej polityki prorodzinnej
·opieki nad samotnymi matkami
·edukacji seksualnej
·refundacji środków antykoncepcyjnych i leczenia niepłodności
możliwości samostanowienia w kwestiach planowania rodziny