Rodzice wysyłający swe pociechy do szkoły nie mają pieniędzy na podręczniki i przybory szkolne, których ceny cały czas rosną. Najważniejsze dla rodziców to kupić wszystko co potrzebne na czas i wydać jak najmniej. Nie jest to proste, a niekiedy i niemożliwe. Z tym problemem stara się poradzić i pomóc rodzicom Polski Czerwony Krzyż organizując coroczną akcję „Wyprawka dla Żaka”.
W tym celu w naszym mieście będą przeprowadzone zbiórki przyborów szkolnych.
- Pomoc będzie udzielana dzieciom z najuboższych rodzin na poziomie klas 1-3 szkół podstawowych – mówi pani z Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach. - Rodzice zainteresowani pomocą Polskiego Czerwonego Krzyża proszeni są o zgłaszanie się do pedagogów szkolnych.
Wiadomo już, że najważniejszą zasadą przy przyznawaniu wyprawek będzie opinia pedagoga szkolnego na podstawie oświadczeń rodziców w formie ankiet. Odpowiednie ankiety można otrzymać u pedagoga w szkole dziecka.
Zbiórki będą w sklepach Tesco i Polo Market w Pabianicach w dniach 1-7 września w godzinach 14-17.