Naczelnik z Urzędu Miejskiego został członkiem Zarządu Starostwa Powiatu. Paweł Piechota (PiS) będzie zajmował się drogami, współpracą z gminami. Podlegały mu będą wydziały: dróg i mostów, infrastruktury oraz komunikacji i transportu. Do współpracy starosta Habura zaprosił też osoby, z którymi już pracował (przez 4 lata) w Starostwie. Są to: Irena Grenda, Magdalena Werstak i Tadeusz Rosiak.

Przewodniczącym Rady Powiatu został na kolejną kadencję Florian Wlaźlak. Jego zastępcami są: Marek Ciechański (PO) - dostał głosów 20, i Waldemar Flajszer (PiS) - głosów 17. Kandydatem na wiceprzewodniczącego był Bogdan Piotrowski (SLD), ale dostał tylko 5 głosów.