Jest czymś więcej, niż tylko kolorowym obrazem. To apel o wspólne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Pabianice, podobnie jak wiele innych miast w Polsce, borykają się z problemem smogu. Mural ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ekologii i zachęcenie ich do podejmowania proekologicznych działań, takich jak np. wymiana „kopciuchów”.

Pomysł stworzenia muralu zrodził się z inicjatywy lokalnych aktywistów z Alarmu Smogowego, którzy chcieli zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza i potrzebę jego ochrony. Projekt udało się zrealizować dzięki grantowi z Polskiego Alarmu Smogowego i fundacji Clear Air Fund.

- To już trzeci grant, który dostaliśmy jako Pabianicki Alarm Smogowy – mówi Aneta Banasiak. - Tym razem trochę innowacyjnie, czyli właśnie mural, który, mam nadzieję, zachęci mieszkańców, by bardziej zainteresowali się tematem wymiany pieców. Zawsze podkreślam, że w walce ze smogiem nie pomogą nam elektryczne samochody czy sadzenie drzew, które będą rosły kolejnych 30 lat. Pomoże nam wymiana starych kopciuchów, które fundują nam substancje rakotwórcze. Czujniki na Zatorzu pokazują często nawet 25-krotne przekroczenie normy szkodliwych pyłów zawieszonych w powietrzu. To jest po prostu koszmar. Tempo wymiany starych pieców jest u nas bardzo wolne.

Mural został stworzony przy współpracy z Katarzyną Zellmer z pracowni artystyczno-kreatywnej Wizarts, która przygotowała projekt oraz Adamem „Krukiem” Wirskim. Malowidło ma wymiary 5,5x7 m i powstawało 5 dni. Ostatniego dnia przy malowaniu Krukowi pomagali mieszkańcy miasta, szczególnie ci młodsi.

- Fajnie jest żyć w świecie, gdzie mamy czyste powietrze. Powietrze, które łączy wszystkich mieszkańców, jest wspólnym dobrem, o które musimy dbać – podkreśla Aneta Banasiak.

Obowiązująca od 2017 roku uchwała antysmogowa obliguje do wymiany bezklasowych pieców do końca 2024 roku. Niebawem ruszy dotacja z miasta na wymianę pieców. Zarezerwowano na ten cel 2 miliony złotych.

17 czerwca (godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, pok. nr 4) odbędzie się spotkanie informacyjne mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” i „Ciepłe mieszkanie”.

Przypominamy, że w ramach obu programów można otrzymać dofinansowanie na wymianę pieców na urządzenia niskoemisyjne oraz na termomodernizację budynku. Z programu „Czyste powietrze” mogą skorzystać właściciele budynków jednorodzinnych. Program Ciepłe mieszkanie I etap skierowany jest do właścicieli lokali mieszkalnych i najemców lokali gminnych w budynkach wielorodzinnych.

Do programu "Ciepłe Mieszkanie" II etap mogą przystąpić właściciele mieszkań i najemcy lokali stanowiących własność gminy (jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w budynku stanowią własność gminy) oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Wnioski do programów przyjmuje Urząd Miejski – Referat Programów Priorytetowych, ul. św. Jana 4, pok. 25, tel. 42 22 54 625 lub 509 309 848. Mieszkańcy Pabianic na miejscu mogą uzyskać informacje o warunkach programów, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć dokumenty.