Zaproponowana została lokalizacja na Piaskach, na terenie Szkoły Podstawowej nr 14  (dwa wygrane place zabaw powstały już na Bugaju, przy SP 3 i w centrum, przy SP 1).

- Miejsce przy SP 14 spełnia wymogi wynikające z regulaminu konkursu - jest ogrodzone i jednocześnie ogólnodostępne poprzez wejście przez bramę i furtkę, które będą otwarte od godz. 8.00 do 20.00 – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Obok planowanego placu zabaw znajduje się siłownia plenerowa oraz boisko wielofunkcyjne. W Szkole Podstawowej nr 14 zatrudniony jest animator sportu, który w godzinach popołudniowych mógłby organizować dzieciom czas na placu zabaw. Duży teren wokół szkoły i placu zabaw pozwoli na organizację pikników sportowo-rekreacyjnych dla całych rodzin.

Zgłoszenie do konkursu zostało wysłane. Organizator musi je zweryfikować. A o tym, czy dostaniemy plac zabaw, zdecydują mieszkańcy w internetowym głosowaniu, które rozpocznie się 11 maja i potrwa do 21 czerwca. Na podstawie liczby głosów wyłonionych zostanie 20 zwycięskich  gmin. Wyniki konkursu poznamy 22 czerwca.