Pabianice 2015-03-17
 
Oświadczenie
 Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej RP w Pabianicach
 
W dniu dzisiejszym wpłynęło do zarządu koła PO RP w Pabianicach oświadczenie pana Piotra Roszaka dotyczące rezygnacji z członkostwa w Platformie Obywatelskiej oraz rezygnacji z mandatu radnego Rady Miejskiej w Pabianicach. 
Ma ono związek z ujawnionymi zdarzeniami dotyczącymi prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jesteśmy całkowicie zaskoczeni  tą sytuacją. Wyrażamy głębokie rozczarowanie i brak akceptacji dla postawy Piotra Roszaka, która narusza podstawowe standardy obowiązujące w naszej partii.
 
Zarząd Koła w Pabianicach jednogłośnie przyjął jego rezygnację.