Po godzinie 22.00, gdy skończyły się koncerty na scenie, publiczność zaczęła się gromadzić na chodniku naprzeciwko Zamku. W ramach Pikniku Funduszy Europejskich mogliśmy obejrzeć animację, wyświetlaną na ścianie budynku.

Dotyczyła funduszy europejskich, ale mogliśmy także podziwiać nasz Zamek w nietypowym wydaniu.  

Animacji towarzyszyły pokazy pirotechniczne i pokaz sztucznych ogni. 

Pabianiczanie byli zachwyceni. Gdy pokaz się skończył, wszyscy klaskali.