Małżonkowie z rodzinami zebrali się na uroczystości o godzinie 13.00. Wszyscy otrzymali kwiaty i drobne upominki. Prezydent Zbigniew Dychto uhonorował ich medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez prezydenta RP.

Złote pary:
Irena i Bronisław Pastusiakowie, Janina i Józef Dzionkowie, Helena i Mieczysław Grzelakowie, Zofia i Leszek Klimkowie, Jadwiga i Jerzy Kowalscy, Danuta i Piotr Marciochowie, Zofia i Jerzy Muszyńscy, Krystyna i Czesław Nowakowie, Stefania i Jan Wosiakowie, Dorota i Kazimierz Szylbergowie