Życie Pabianic rozmawia z Pawłem Rózga, sekretarzem miasta odpowiedzialnym za organizację wyborów samorządowych:

16 listopada, w niedzielę pabianiczanie pójdą do urn wyborczych. Ilu jest uprawnionych do wzięcia udziału w tegorocznych wyborach samorządowych?

- Uprawnionych do głosowania jest 55.251 mieszkańców miasta. To osoby, które na dzień głosowania mają ukończone 18 lat i nie są pozbawione czynnego prawa wyborczego.

Ile osób po raz pierwszy w życiu może zagłosować?

- Po raz pierwszy do urn wyborczych mogą pójść 283 osoby.

W jakich godzinach będą czynne lokale wyborcze?

- Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00. Po 21.00 nikt nie już nie będzie mógł wejść do środka. Głosowanie będą mogły dokończyć osoby znajdujące się jeszcze w lokalu wyborczym.

Gdzie będziemy głosować?

- W jednej z 49 obwodowych komisji wyborczych. Są w tej liczbie trzy obwody odrębne: dwa w domach opieki społecznej i jeden w szpitalu.

Co musimy zabrać ze sobą, by móc zagłosować?

- Trzeba okazać się dokumentem z fotografią. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

Ile kart do głosowania dostaniemy?

- Cztery. Dwie karty mają formę zeszytów, jeden 12-kartkowy (w kolorze niebieskim) z listami ugrupowań i nazwiskami osób kandydujących do Sejmiku Województwa Łódzkiego, drugi 6-kartkowy (w kolorze żółtym) z nazwiskami kandydatów do Rady Powiatu Pabianickiego oraz białą kartę, na której znajdziemy nazwiska kandydatów z naszego okręgu do Rady Miejskiej. Karta z nazwiskami kandydatów na prezydenta Pabianic będzie w kolorze różowym.

Czy oprócz kolorów karty do głosowania będą miały jakieś specjalne oznaczenia?

- Tak. Będą to oznaczenia dla osób niewidomych. W prawym górnym rogu karty znajduje się wycięty otwór, jeden na karcie z listą kandydatów do Rady Miejskiej, dwa na karcie z listami do głosowania na radnych powiatu, trzy na karcie do Sejmiku. Karta z listą kandydatów na prezydenta miasta będzie miała scięty prawy górny róg. 

Jak głosujemy, żeby nasz głos był ważny?

- Przy nazwiskach kandydatów na radnych i prezydenta są kwadraty. Żeby nasz głos był ważny, stawiamy znak "X" w kwadracie przy nazwisku tylko jednego, wybranego przez nas kandydata.

Co się stanie, gdy np. kandydat, który startuje w wyborach na prezydenta i radnego, zostanie wybrany i tu, i tu?

- Jeśli zostanie wybrany prezydentem miasta, to z mocy prawa traci mandat radnego. Wówczas w okręgu, w którym startował, przeprowadza się wybory uzupełniające. Podobnie będzie, gdy radny zrezygnuje z pracy w Radzie Miejskiej już w czasie kadencji.

Kto wygrywa w wyborach na prezydenta miasta?

- Kandydat, który uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Chcę zaznaczyć, że na karcie do głosowania nazwiska kandydatów na prezydenta miasta są podane w kolejności alfabetycznej.

A kto w wyborach do Rady Miejskiej?

- W tym roku po raz pierwszy głosujemy na określone osoby. Wybierzemy 23 radnych miejskich. Mandaty otrzymają ci kandydaci, którzy w poszczególnych okręgach otrzymają największą liczbę głosów.

A jak jest w wyborach do Sejmiku i Rady Powiatu Pabianickiego?

- Tu, jak w poprzednich wyborach, obowiązuje system proporcjonalny, to znaczy podział mandatów między ugrupowania jest dokonywany odpowiednio do liczby głosów zebranych przez każde z nich.

Co będzie w przypadku, gdy w wyborach prezydenckich dwóch kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów lub nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów?

- Będzie wtedy druga tura wyborów, 30 listopada 2014 r.

Kiedy będą znane wyniki wyborów w Pabianicach?

- Należy się spodziewać, że w poniedziałek 17 listopada Miejska Komisja Wyborcza ogłosi wyniki wyborów. Protokół z głosowania zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń.

Ile osób będzie pracować przy wyborach, ile to nas kosztuje?

- W obwodowych komisjach wyborczych będzie pracować 435 osób. Na przeprowadzenie pierwszej tury wyborów otrzymamy z budżetu państwa 243.498 zł. To pieniądze nie tylko na diety dla członków komisji wyborczych, ale też na organizację wyborów, np. druk obwieszczeń, kart wyborczych, spisów wyborców, wyposażenie lokali oraz na obsługę informatyczną.