Dotąd z płyty Starego Rynku zerwano starą nawierzchnię. Teraz wykonawca wchodzi na cały teren, łącznie z drogą zachodnią. Tutaj zaczną się prace archeologiczne.

Obowiązywać będzie zakaz ruchu i parkowania. Ruch z ul. Stary Rynek (zachodnia strona) zostanie przekierowany na ul. Stary Rynek (wschodnia strona) – tutaj zostanie wprowadzony tymczasowy ruch dwukierunkowy.