Taka procedura pomoże ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 personelu i pacjentów przebywających obecnie w szpitalu.
Ryzyko ma zmniejszyć powiększenie strefy buforowej przy wejściu do szpitala. Przy szatni ustawiono barierki i wyznaczono ścieżki, którymi mogą poruszać się wchodzący do szpitala.

– Teraz wszystkim mierzona jest temperatura ciała i z każdym jest przeprowadzany wywiad – mówi dyrektor Marczak. – Także do rejestracji, czy do administracji PCM można się dostać tylko po przejściu tej strefy.

Wcześniej trzeba oddać płaszcz czy kurtkę do szatni (jest bezpłatna).

W strefie czekają ratownicy medyczni z termometrami i ankietami. Wypytują o dane osobowe i cel wizyty w szpitalu. Po co?

– Żebyśmy w razie wiadomości i zakażeniu danej osoby wiedzieli, czy oraz gdzie i kiedy u nas był– tłumaczy Marczak.

Zmieniono także miejsce rejestracji pacjentów do Nocnej Pomocy Lekarskiej. Teraz mieści się już nie przy SOR-ze, ale w pokoju 119 D (I piętro, tam gdzie przychodnie specjalistyczne).