Ukończyła wydział biologii na Uniwersytecie Łódzkim. Przez 20 lat pracowała w II Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczyła biologii i higieny. Była kierownikem Zakładu Pedagogiki w ZKN w Łodzi. Za swoje zasługi i pracę społeczną została odznaczona: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego, srebrną i złotą odznaką PCK, złotą odznaką ZNP.

- Pozostaniesz w naszej pamięci jako człowiek skromny o wielkim sercu, wielkiej dobroci i życzliwości. Niech ta Polska ziemia, którą tak umiłowałaś, lekką ci będzie - żegnał Alinę na cmentarzu katolickim Stanisław Kisiel w imieniu seniorów nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego.