Nagroda przyznawana była po raz piętnasty dla najlepszej książki dotyczącej dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku oraz ich relacji z Polską. Nominowanych było 7 książek, wygrała Dubickiego. Oprócz prestiżu są też pieniądze – 10.000 zł.
Doktor habilitowany Andrzej Dubicki mieszka w Pabianicach. Jest adiunktem na Uniwersytecie Łódzkim w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa. Nagrodę dostał za książkę „System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie”. Był to temat jego habilitacji. 
Nagrodę przyznaje krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład kapituły weszli: przewodniczący prof. Michał Pułaski i profesorowie: Andrzej Kazimierz Banach, Jerzy Borejsza, Antoni Cetnarowicz, Andrzej Chwalba, Andrzej Essen, Maciej Koźmiński, Włodzimierz Mędrzecki, Jan Święch, Stanisław Sroka, Krzysztof Zamorski oraz dr hab. Stanisław Pijaj i dr Elżbieta Orman.
W gronie dotychczasowych laureatów Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego znalazło się wielu wybitnych historyków Europy Środkowo-Wschodniej, w tym m.in.: Istvan Kovacs, Jan Němeček, Vasilij Melik, Jan Křen, Peter Vodopivec, Alberto Basciani, Martin Homza, Michał Slivka, Eva Semotanová, Ondřej Felcman, Hans Henning Hahn, Jarosław Hrycak, Emil Brix, Arnold Suppan. Wśród polskich laureatów nagrody znaleźli się m.in.: Włodzimierz Mędrzecki, Jerzy Kłoczowski, Michał Pułaski, Piotr Majewski, Stanisław Pijaj, Marek Kornat, Jan J. Bruski, Andrzej Kastory, Arkadiusz Janicki.