Do 24 listopada deklaracje można złożyć w formie papierowej w Referacie Programów Priorytetowych przy ul. św. Jana 4. Brak złożenia deklaracji wstępnej uniemożliwi zagwarantowanie skorzystania z dofinansowania.

- Do programu w II etapie mogą przystąpić właściciele mieszkań i najemcy lokali stanowiących własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku stanowią własność gminy jak również Wspólnoty Mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych - wyjaśnia Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Właściciele i najemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany „kopciuchów” na urządzenia niskoemisyjne, takie jak m.in. pompy ciepła, kotły gazowe lub na pellet, a także podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dotacja dotyczy również wykonania instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (pod warunkiem wymiany nieefektywnego źródła ciepła), a także wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i dokumentacji projektowej.

Wysokość dotacji zależy od dochodów i maksymalnie może wynosić od 16 500 zł. do 41 000 zł. (od 30 do 90 % kosztów kwalifikowanych).

Wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dofinansowanie na zakup i montaż wspólnego ekologicznego źródła ciepła wg programu „Ciepłe Mieszkanie”, mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dokumentację dotyczącą powyższego.

Wysokość dotacji w zależności od rodzaju przedsięwzięcia to maksymalnie od 150 000 zł. do 375 000 zł. (60% kosztów kwalifikowanych).

Właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych nadal mogą korzystać z dofinansowania na wymianę pieca w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie” I etap, a właściciele budynków jednorodzinnych – w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski  do programów przyjmuje Urząd Miejski – Referat Programów Priorytetowych, ul. św. Jana 4, pok.20, tel. 42 22-54-625 lub 509 309 848. Mieszkańcy Pabianic na miejscu mogą uzyskać informacje o warunkach programu, skonsultować wypełnienie wniosku i złożyć stosowne dokumenty.