To będzie już XI Rajd Przedsiębiorcy. Wystartuje 15 czerwca. Uczestnicy będą musieli przejechać samochodami wyznaczoną trasę – 70 km. Nie będzie jazdy na czas, za to drużyny będą musiały zmierzyć się z przeróżnymi zadaniami na punktach.

Impreza zakończy się na polu golfowym A&A. Tam odbędzie się uroczysty finał i wręczenie nagród. Będzie też piknik oraz liczne zabawy i poczęstunek.

Udział w rajdzie może wziąć każdy. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w Łódzkiej Izbie Handlowej. Zespół musi liczyć co najmniej 2 osoby.

Rajd Przedsiębiorcy organizuje Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa i jej zgierski oddział. Dochód z imprezy zostanie przekazany fundacji „Twój poranek”, która pomaga osobom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem.