Wyniki przedstawiono 2 września podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed I Liceum Ogólnokształcącym. W ankiecie udział wzięło ponad 8,7 tys. uczniów - od 4 klasy szkoły podstawowej, aż po absolwentów szkół średnich. W stworzenie raportu zaangażowanych było 21 osób w wieku 16-24 lat. Co z niego wynika?

Czytamy w nim między innymi, że aż 96% uczniów uważa program za przeładowany. 42% ma problem z dotarciem do szkoły (np. brak autobusu do szkoły). Młoda Lewica podkreśla również, że Polska jest na 3 miejscu w Europie pod względem ilości godzin poświęcanych na prace domowe tygodniowo. 72% ankietowanych uznało, że prace te ich przeciążają itd.

- W naszym raporcie wskazujemy wiele problemów współczesnej oświaty, ale proponujemy też rozwiązania - mówił Krzysztof Kalwas, uczeń i członek Młodej Lewicy. - Stworzyliśmy je na podstawie odpowiedzi oraz potrzeb uczennic i uczniów. Jest to edukacja klimatyczna, obywatelska, antydyskryminacyjna, ale także ciepłe posiłki w każdej szkole, czy darmowy transport publiczny dla uczniów.

Raport nie porusza wyłącznie problemów dotyczących wyłącznie uczniów. Członkowie stowarzyszenia zwracają się o wsparcie nauczycieli, w tym o finansowe.

- Nauczyciele powinni zarabiać w wysokości średniej krajowej, a nauczyciele mianowani 125% tej kwoty - kontynuował Kalwas.

Młodzi działacze Lewicy odnieśli się również do przedmiotu Historia i Teraźniejszość i głośnego w ostatnim czasie podręcznika dla szkół ponadpodstawowych autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego.

- Podręcznik pana Roszkowskiego, rekomendowany przez MEN, spośród ponad dwóch tysięcy placówek przyjęły tylko pięćdziesiąt trzy - przytoczył z bazy „Wolnej Szkoły” Błażej Dziedziczak, członek Młodej Lewicy. - Kurator oświaty rekomenduje użycie podręcznika w szkołach, mówiąc "profesor Roszkowski to uczciwy i rzetelny historyk". Trudno jednak tak go traktować, gdy we fragmencie podręcznika możemy przeczytać "Liberalizmem nazywa się często pogląd o nieograniczonej wolności jednostki, czyli mówiąc wprost anarchizm – skomentował Dziedziczak. - Nie jest to stwierdzenie naukowe, a jedynie prywatna opinia Pana Roszkowskiego.

Młodzi działacze Lewicy zapowiedzieli, że raport swój wyślą do wszystkich dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w powiecie pabianickim.