Młodzieżowe Centrum Kariery do niedawna miało swoją siedzibę przy ul. Gdańskiej 6. To tam odbywały się targi pracy i spotkania z doradcami zawodowymi.

Teraz MCK przeprowadziło się na ul. Traugutta 2, do trzeciej klatki na I piętro. W nowym miejscu działa od ubiegłego tygodnia.