- Odcinek autostrady A-1 od Strykowa do Tuszyna jest kontynuacją budowy tej strategicznej drogi, która połączy południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem poprzez Katowice, Łódź i Gdańsk. Ma długość około 40 kilometrów (od km 295+850 do km 335+937,65) i biegnie przez powiaty: zgierski i łódzki wschodni, gminy: Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów i Tuszyn - wylicza Maciej Zalewski z GDDKiA.
 
Życie Pabianic wybrało się dziś, w poniedziałek na objazdową inspekcję budowanego odcinka A1. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, jest szansa, że pojedziemy nią już w czerwcu. Powód przyspieszenia? Światowe Dni Młodzieży. Z tego powodu do Łodzi ma wjechać 250 autokarów.
 
Nowa trasa ma klasę techniczną „A”, co oznacza, że może przenosić ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony! Każda z dwóch jezdni ma po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra każdy, a oprócz tego pas awaryjny o szerokości 3 metrów. Pas rozdzielający jezdnie liczy sobie 12,5 metra szerokości. Maksymalna prędkość na nowowybudowanej drodze będzie wynosiła 140 km/h.
 
- Na opisywanym odcinku znajdują się liczne obiekty inżynierskie: mosty, wiadukty, przepusty i przejścia dla zwierząt, łącznie około 90 - wyjaśnia Zalewski.
 
 
Relatywnie dużo, jak na 40-kilometrowy fragment trasy, jest także węzłów autostradowych: „Brzeziny” (A1/DK72), „Łódź Wschód” (A-1/DW713), „Romanów” (A-1/DW714) i „Tuszyn” (A-1/DK1). Należy w tym miejscu nadmienić, że w ramach innego kontraktu wybudowany został węzeł „Łódź Południe”, który łączy autostradę A-1 z drogą ekspresową S-8. Pozwolą one doskonale skomunikować autostradę z całą aglomeracją łódzką.
 
Dla pieszych wybudowano cztery miejsca obsługi podróżnych pierwszej kategorii (możliwość odpoczynku, skorzystania z toalety, ewentualnie mała gastronomia): „Skoszewy Wschód”, „Skoszewy Zachód”, „Wiśniowa Góra Wschód”, „Wiśniowa Góra Zachód”, po dwa dla każdego kierunku ruchu.
Służby ratownicze i techniczne odpowiedzialne za utrzymanie porządku na tym odcinku autostrady dostaną do dyspozycji Obwód Utrzymania Autostrady (budynek administracyjny z budynkami pomocniczymi).
 
Bardzo poważnie potraktowany został problem ochrony środowiska. Wody opadowe z jezdni przed odprowadzeniem do środowiska będą gruntownie podczyszczone. Cała droga otrzyma system odwadniający, natomiast wszystkie obiekty, takie jak stacje czy miejsca obsługi podróżnych, będą wyposażone w nowoczesną kanalizację sanitarną. Komfort okolicznym mieszkańcom i wolnożyjącym zwierzętom zapewnią ekrany dźwiękochłonne. 
 
Za bezpieczeństwo podróżnych ma odpowiadać nowoczesne oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady, oświetlenie, system telefonów alarmowych.
 
Co oczywiste, podczas budowy konieczne było przebudowanie w miejscu przecięcia się z autostradą wszystkich lokalnych dróg niższej kategorii (drogi krajowe: wojewódzkie, powiatowe i gminne). Usunięto ponadto liczne kolizje z instalacjami, takimi jak: linie energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i melioracyjne. Nowa trasa ma nawierzchnię betonową, której trwałość (bez gruntownego remontu) ocenia się na 30-40 lat.
 
40-kilometrowy odcinek autostrady pozwoli na wyprowadzenie całego ruchu tranzytowego i częściowo lokalnego ruchu ciężkiego z centrum Łodzi i znakomicie odciąży całą aglomerację łódzką. Należy przyjąć, że oszczędności czasu przejazdu będą wynosiły, w zależności od pory dnia, od 1,5 do 2,5 godziny. Najbardziej odczują je przewoźnicy. Oznacza to także radykalną poprawę życia mieszkańców Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Aleksandrowa i Zgierza (zanieczyszczenie powietrza, hałas, zatory). Nie tylko zmieni się więc komfort codziennego egzystowania, ale także wzrośnie poziom bezpieczeństwa na ulicach każdego z miast. Dzięki nowemu fragmentowi trasy będziemy mogli dojechać autostradą bezpośrednio z Piotrkowa Trybunalskiego do Trójmiasta. 
  
Przetarg na dokończenie budowy 40-kilometrowego odcinka Stryków - Tuszyn został ogłoszony 6 lutego 2014 r. Wykonawcy mają 22 miesiące, wraz z okresami zimowymi, na sfinalizowanie prac. Zadanie podzielono na trzy części, zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę. 
 
Zadanie I – odcinek od węzła Łódź-Północ (A1/A2) do węzła Brzeziny (A1/DK 72), długość 14,1 km (295+850 - 310+000 km). Wykonawca konsorcjum firm Strabag (Lider) i Budimex (partner), z którymi umowę podpisano 2 października 2014 r. Wartość kontraktu to 339.623.175,69 zł.
 
Zadanie II – odcinek od węzła Brzeziny (A1/DK 72) do węzła Romanów (A1/DW714), długość 11 kilometrów (310+000 - 321+010 km). Wykonawca firma Mota-Engil. W tym przypadku umowa została podpisana 6 października 2014 r. Wartość kontraktu wynosi 360.747.073,93 zł. 
 
Zadanie III – odcinek od węzła Romanów (A1/DW714) do węzła Tuszyn (A1/DK91) długości ok. 16 km (320+010 - 335+937,65 bez odcinka 322+150 – 324+950, który wybudowany został w ramach kontraktu na budowę węzła Łódź-Południe. W tym przypadku umowa z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm Budimex (Lider) i Strabag (partner), została podpisana 30 września 2014 roku za kwotę 327.041.625,00 zł.