Leżą i drogowców nie interesują. Nie wiadomo kto je przewrócił, nie wiadomo też kiedy zostaną postawione we właściwym miejscu. Jeden z nich ostrzega (a raczej powinien ostrzegać) przed nierównościami na drodze, drugi nakazuje ograniczenie prędkości.