We wtorek od godziny 6.00 do 19.00 na Lublinku będą odbywać się krajowe ćwiczenia obronne. Mają one sprawdzić przygotowanie służb do ataku terrorystycznego z powietrza.

Działania w ramach ćwiczeń będą prowadzone przez: Siły Zbrojne RP, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, powiatowe i gminne centra zarządzania kryzysowego, policję, straż pożarną, Straż Graniczną, służby portu lotniczego, a także wybrane podmioty lecznicze.

W czasie ćwiczeń w wybranych powiatach (również w naszym) zostaną włączone syreny alarmowe. Wyemitują one dźwięki informujące o ogłoszeniu alarmu oraz sygnału o odwołaniu alarmu.
Ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut. 
Odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.