Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. Kompleksowa modernizacja linii tramwajowej "41" będzie największą inwestycją w dziejach pabianickiego samorządu.

- Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej przebudowy linii tramwajowej na odcinku od Małego Skrętu (granica Łodzi i Ksawerowa) do pętli przy ulicy Wiejskiej w Pabianicach, bez pętli Duży Skręt – wyjaśnia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego. - Wykonawcy mają czas na składanie ofert w przetargu do 24 kwietnia. Postępowanie prowadzone jest w partnerstwie z gminą Ksawerów.

Zwycięzca przetargu najpierw opracuje kompleksową dokumentację projektową umożliwiającą wykonanie wszystkich robót budowlanych. Pozwolenie na budowę będzie musiał uzyskać w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy.

 

Sporo się zmieni

Inwestycja przewiduje m.in. przebudowę układu torowego, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, sterowania i ogrzewania zwrotnic, trakcyjnych linii kablowych oraz przystanków i pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej. Torowisko wbudowane w jezdnię zostanie wykonane w technologii prefabrykowanych płyt betonowych, natomiast wydzielone odcinki (Mały Skręt – Warszawska do ul. Sikorskiego i wzdłuż ulicy Łaskiej) będą zbudowane w konstrukcji podsypkowej z tłucznia kamiennego.

Układ torowy będzie zbliżony do dotychczasowego – torowisko w przeważającej części będzie dwutorowe, z zachowaniem obecnych odcinków jednotorowych z mijankami. Dzięki nowym podstacjom trakcyjnym zakończą się bardzo uciążliwe dla pasażerów linii "41" zatrzymania ruchu, powodowane zanikami napięcia. W ramach inwestycji zlikwidowane zostaną także 43 odciągi tramwajowe, które podtrzymują trakcję tramwajową i są przyczepione do budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Nowe odciągi zostaną zaczepione na słupach trakcyjno-oświetleniowych.

Nowością w Pabianicach będzie wspólny pas autobusowo-tramwajowy w ul. Zamkowej, Stary Rynek i części ul. Warszawskiej. Autobusy i tramwaje będą jechać wspólną częścią jezdni i zatrzymywać się na zintegrowanych przystankach. Pasażerowie nie będą wysiadać już z tramwaju na jezdnię, bo zostaną wybudowane wysepki przystankowe. Zostaną na nich ustawione nowe wiaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej z monitoringiem wizyjnym.

- Przedsięwzięcie obejmuje też przebudowę układu drogowo-torowego i skrzyżowań, w tym przede wszystkim kompleksową przebudowę ulic Zamkowej, Stary Rynek i Warszawskiej na odcinku od Łaskiej do Sikorskiego – tłumaczy rzeczniczka.

O ile będzie to konieczne, jezdnia ulicy Zamkowej dla komunikacji indywidualnej zostanie ograniczona do jednego pasa ruchu w każdą stronę (z uwzględnieniem najważniejszych lewoskrętów). Poprawi to bezpieczeństwo pieszych, bo pozwoli wyeliminować zjawisko wyprzedzania na przejściach dla pieszych.

Przebudowa obejmie wymianę nawierzchni drogowej (z Zamkowej zniknie kostka), pieszej, budowę miejsc parkingowych i postojowych, zagospodarowanie zieleni. Na odcinku 1,5 km od Zielonej do Starego Rynku planowana jest wydzielona droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej. Przy pętli tramwajowej Duży Skręt zostanie ustawiona wiata rowerowa.

Na odcinkach, gdzie oddziaływanie eksploatowanego torowiska na otoczenie przekracza dopuszczalne normy, zostaną zastosowane materiały o właściwościach wygłuszających i tłumiących drgania.

Inwestycja przewiduje też budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym budowę kanału deszczowego w ulicy Zamkowej na odcinku od Kościuszki do Staszewskiego. Krótki fragment nowego kanału deszczowego pojawi się też w ulicy Widzewskiej. Zostanie zmodernizowane oświetlenie na ul. Zamkowej i Warszawskiej – zamiast dotychczasowych latarni pojawią się nowe oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED. Nowe oświetlenie będzie montowane na nowych słupach kompozytowych oświetleniowych lub stalowych trakcyjno-oświetleniowych. W ciągu ulic Warszawska (od ul. Sikorskiego) – Stary Rynek – Zamkowa będą tylko dwa rodzaje stylizowanych słupów, tzn. oświetleniowe lub trakcyjno-oświetleniowe, a nie tak jak obecnie jest ok. 10 różnego typu, począwszy od żelbetonowych po stalowe kratowe, sześciokątne, okrągłe itp. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie likwidację 317 szt. różnego rodzaju słupów. Powyższe powinno przyczynić się do znaczącej poprawy estetyki ulic.

 

Będzie bezpieczniej?

Poprawi się także bezpieczeństwo pieszych, bo 20 przejść, na których pieszy przekracza torowisko, będzie dodatkowo doświetlonych lampami LED, jak na ul. Grota-Roweckiego i Popławskiej przy supermarkecie Carrefour.

Na wniosek gminy Ksawerów zostaną ustawione dwie nowe sygnalizacje świetlne na ul. Łódzkiej – przy ulicach Sienkiewicza i Mały Skręt. Pozostałe sygnalizacje świetlne na trasie tramwaju zostaną zmodernizowane. Ponadto, na ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Bema pojawi się po stronie zachodniej chodnik.

 

Skończą się awarie. Pojadą tędy niskopodłogowe tramwaje. Kiedy?

W ostatnim czasie zdegradowana infrastruktura torowa i sieciowa była przyczyną licznych utrudnień w ruchu na linii "41". Kompleksowy remont trasy tramwajowej z Pabianic do Łodzi nie tylko pozwoli wyeliminować problemy techniczne, ale także umożliwi szybszą jazdę tramwajów.

Inwestycja powinna być wykonania w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, co oznacza, że jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to po nowym torowisku pojedziemy latem 2020 roku. Po wyremontowanych szynach wreszcie będą mogły pojechać tramwaje z niską podłogą – tak bardzo oczekiwane zwłaszcza przez seniorów, osoby niepełnosprawne i rodziców z wózkami dziecięcymi. Prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz rozmawiał już na ten temat zarówno z dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, jak i z prezesem MPK-Łódź Sp. z o.o.

 

Kupa kasy

Wartość projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” szacowana jest na 146.388.450 zł, w tym 123.012.300 zł przypada na miasto Pabianice, a 23.376.150 zł na gminę Ksawerów. Ostateczną wartość inwestycji poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Miasto Pabianice jako partner wiodący z gminą Ksawerów – partnerem projektu pozyskały w ubiegłym roku 87.913.725 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wspólny wniosek złożony przez Pabianice i Ksawerów został oceniony najwyżej w ramach poddziałania dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego. 73.755.000 zł unijnego dofinansowania otrzymają Pabianice, a 14.158.725 zł przypadnie na gminę Ksawerów. Okres realizacji projektu przewidziano do końca września 2020 roku.

W styczniu minęło 117 lat, odkąd linia tramwajowa połączyła Pabianice z Łodzią. Dziennie tramwaje linii 41 przewożą 8.686 pasażerów.