Dziś odbyła się specjalna sesja Rady Gminy Pabianice. Zwołano ją na wniosek wojewody łódzkiego. Zbigniew Rau wezwał radnych do przegłosowania uchwały o wygaśnięciu mandatów dla dwóch radnych: Adama Skawińskiego i Łukasza Drewniaka.

Powód to złamanie przez nich zakazu wynikającego z art. 24f ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym, czyli "prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego". Zdaniem wojewody radni będący szefami Stowarzyszenia Nowoczesność dla Rozwoju prowadzili działalność gospodarczą, bo pobrali od rodziców dzieci, które uczęszczały na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie z robotyki i programowania, opłatę w wysokości 40 zł. Zajęcia prowadzone były w świetlicy wiejskiej w Hermanowie.

Radni Skawiński i Drewniak odrzucali te zarzuty. Dziś wiceprzewodnicząca Rady Gminy przez kilka godzin odczytywała wyjaśnienia spisane przez radnego Skawińskiego na 19 stronach. W obronie radnych stanęli rodzice dzieci oraz dwoje radnych gminnych. Zorganizowali nawet pikietę i zwołali konferencję prasową przed sesją. W tajnym głosowaniu nad uchwałami udział wzięło 13 radnych. Radni Skawiński i Drewniak opuścili salę przed głosowaniem.
Za wygaśnięciem mandatów dla obu radnych było 11 osób, tylko 2 osoby były przeciwne. Teraz Adam Skawiński i Łukasz Drewniak mogą odwołać się od uchwały Rady Gminy do Sądu Administracyjnego.