Debata nie była zacięta. Radni Rady Gminy Lutomiersk jednogłośnie podjęli decyzję o wszczęciu procedury związanej z nadaniem praw miejskich Lutomierskowi. Druga uchwała mówi o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie.

W 2020 roku przypada 150 rocznica utraty praw miejskich przez Lutomiersk. W tych okolicznościach temat powrócił.

Lutomiersk prawa miejskie otrzymał 24 kwietnia 1274 r. od Leszka Czarnego, księcia sieradzkiego. W roku 1870 po prawie 600 letnim okresie istnienia jako miasto, Lutomiersk utracił prawa miejskie w wyniku reformy carskiej przeprowadzonej w latach 1869-1871, która uchodziła za jedną z form represji po upadku powstania styczniowego.

- Przywrócenie praw miejskich byłoby przywróceniem sprawiedliwości dziejowej i spełnieniem tęsknoty wielu mieszkańców za utraconymi prawami miejskim. Decyzja o wszczęciu procedury jest swoistym hołdem oddanym naszym przodkom – uważa Tadeusz Rychlik, przewodniczący rady.

Ruszyła kampania promocyjna, która ma wyjaśnić mieszkańcom zasadność takiego pomysłu. Konsultacje społeczne zaplanowano w styczniu i lutym przyszłego roku.

- W trakcie kampanii informacyjnej będziemy na bieżąco przekazywać państwu informacje dotyczące historii miejscowości Lutomiersk, a także informacje na temat procesu, jak i skutków zmiany statusu miejscowości. Udzielimy także odpowiedzi na ewentualne wątpliwości i pytania – informuje Tadeusz Borkowski, wójt gminy Lutomiersk.

Rada Gminy Lutomiersk podjęła uchwały na ostatniej sesji, która odbyła się 19 listopada 2020 r.