Radni powiatowi zebrali się dzisiaj, by wybrać zarząd. To była trzecia część sesji, bo do "trzech razy sztuka". I udało sie dojść do porozumienia.

– Zarząd, którego skład ja proponuję, wybierany jest przez radnych – mówił starosta Arkadiusz Jaksa.

Starosta proponował wcześniej Gabrielę Wenne-Błażyńską na wicestarostę, a na członków zarządu: Dobrosławę Cybulską, Beatę Owczarek i Roberta Kraskę. Na co Kraska nie wyraził zgody i odmówił kandydowania.

Zakulisowa walka o stołki na najwyższym szczeblu w Starostwie trwała od 6 maja. Ugrupowania, które wprowadziły „swoich” radnych miały sporo czasu na dogadanie się co do obsady stanowisk w urzędzie przed pierwszą sesją Rady Powiatu. Okazało się, że się nie dogadali. Nie udało się to 6 maja, nie wyszło też 8 maja, dopiero w ostatni poniedziałek 20 maja usłyszeliśmy, kto będzie ostatecznie w zarządzie powiatu pabianickiego.

Starosta Jaksa ponownie zgłosił kandydaturę Gabrieli Wenne -Błażyńskiej (Blok Samorządowy Razem) na stanowisko wicestarosty, a Roberta Kraski (51-letniego przedsiębiorcy z Szynkielewa) i Dobrosławy Cybulskiej (Koalicja Obywatelska) na członków zarządu. Trzecim członkiem zarządu będzie radna Paulina Rzetelska (Trzecia Droga), która obecnie pracuje jako koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Lutomiersk.

Przez ostatnie tygodnie ugrupowania, które „weszły” do Rady Powiatu rozmawiały na temat, który zgłosił radny Robert Kraska i porozumiały się oraz „wypracowały stabilną większość.

Przypomnijmy, że na sesji 8 maja Kraska nie wyraził zgody na kandydowanie, bo wśród członków zarządu nie znalazł się nikt z Trzeciej Drogi.

– Ustalono, że jedno ze stanowisk będzie rotacyjne dla kandydata Trzeciej Drogi. Po połowie kadencji miejsce w zarządzie zajmie kandydat wskazany przez PO – tłumaczył starosta Jaksa.

Dowiedzieliśmy się, że Paulina Rzetelska (lat 40, mieszkanka Kazimierza) będzie na tym stanowisku przez najbliższe 2,5 roku. Po tym czasie radni wybiorą nowego członka zarządu (na jej miejsce) i będzie to ktoś z Platformy Obywatelskiej.

Tym razem wszyscy kandydaci do zarządu wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu tajnym wzięło udział 23 radnych. Do grona radnych dołączyła i złożyła ślubowanie radna Ewa Lewandowska - nieobecna przez dwa ostatnie spotkania. W głosowaniu całościowym oddano 17 głosów „za” i 6 wstrzymujących się. Nie było głosów przeciwnych.

Jednogłośnie uchwalono też wynagrodzenie starosty: 9.430 zł - pensja podstawowa, 3.350 zł - dodatek funkcyjny, dodatek specjalny w wysokości 30 proc. sumy podstawowego wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego, oraz 20 procent dodatku stażowego. W sumie około 20.000 zł.