Na środowej sesji prezydent Zbigniew Dychto podał powody odwołania Witolda Barszcza z funkcji prezesa Pabianickiego Centrum Medycznego.
– Nie odmawiam temu człowiekowi zasług. Miałem nadzieję, że powołany prezes będzie działać tak, byśmy mogli to dziecko postawić na nogi. I nie zaprzeczam, że działania tego pana były dobre – mówił. – W chwili przejęcia PCM było poprawnie, ale potem… Zakazał informowania Rady Nadzorczej o tym, co tam się dzieje. Jednak dowiedziałem się o niekorzystnym przetargu na sterylizację, o likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i zamiarze wpuszczenia obcego podmiotu, o leczeniu  zmarłych pacjentów w SP ZOZ-ie. Za to ostatnie Narodowy Fundusz Zdrowia nkazał zwrócić prawie 90.000 złotych.
– A co z odprawą dla prezesa? – pytali radni.
– To odwołanie bez odszkodowania – odparł prezydent. – Spodziewam się procesu.

Radni dowiedzieli się też, że nie przedłużono kontraktu z doktorem Józefem Tazbirem, pełnomocnikiem do spraw medycznych. Kontrakt skończył się 30 czerwca.
Od 1 lipca szefem do spraw medycznych będzie dr Krystyna Wiśniewska. Funkcję prezesa Pabianickiego Centrum Medycznego pełni Dominika Konopacka (dotychczasowa przewodnicząca Rady Nadzorczej PCM), a jej miejsce w radzie nadzorczej zajął Tomasz Lenarczyk.

 

 

A oto oficjalne oświadczenie w tej sprawie:
W dniu 28 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza PCM spółka z o.o. odwołała pana Witolda Barszcza z funkcji prezesa zarządu spółki. Powodem odwołania prezesa zarządu są działania podejmowane z naruszeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych - m.in. art. 219 paragraf 4 KSH (w celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki) polegające na odmowie udzielenia Radzie Nadzorczej i jej poszczególnym członkom informacji i wyjaśnień dotyczących aspektów zarządzania spółką, udostępniania dokumentów pozwalających Radzie Nadzorczej na wykonywanie kompetencji nadzoru spółki oraz działania na niekorzyść spółki związane z postępowaniem przetargowym, w wyniku którego spółka mogłaby ponieść dwukrotnie, nieuzasadnione koszty.