Skład Komendy Hufca: Dorota Lauer, Kamila Pokora, Piotr Chrabelski, Piotr Muszyński, Piotr Miller, Włodzimierz Walczak i Bogdan Mirowski (skarbik Hufca).
Komisja Rewizyjna: Piotr Binkowski, Wiktor Gross, Krzysztof Hile, Dariusz Kamieniak – przewodniczący, Marcin Łagiewski, Anna Mikołajczyk i Dorota Sulej.
Sąd Harcerski: Grażyna Dubiel, Waldemar Jagiełło, Mieczysław Kuczma – przewodniczący, Zbigniew Napieracz i Karol Suchocki.