– Będziemy przesuwać się aż do ulicy Targowej – wyjaśnia Stanisław Wołosz, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. – Skrzyżowania z Targową i Świętokrzyską będą niebawem rozkopywanie z powodu układania kanalizacji, więc nie mam sensu teraz kłaść tam nowego asfaltu. Zrobimy to później.
Od 10 września rozpocznie się na ul. Jana Pawła II układanie asfaltu. Na remont nawierzchni jest 906.658 zł.
- Położymy na całej ulicy nowe krawężniki i dwie warstwy asfaltu: wiążącą i ścieralną – dodaje dyrektor. - Robimy to porządnie, by na kolejne 10 lat mieć spokój z tą ulicą.
W przyszłym roku planowane jest wyrównanie trawników i przełożenie chodników.