Czy w związku z epidemią zmienił się termin złożenia zeznania (PIT) podatkowego za ubiegły rok?

– Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok nie został przedłużony i upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r. Z tą datą zostaną automatycznie wygenerowane PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT.

Co grozi osobom, które nie zmieszczą się w tym terminie?

– Osobom, które nie zdążą wywiązać się z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w obowiązującym terminie nie grozi jednak odpowiedzialność karna, jeśli złożą zeznanie za 2019 rok oraz wpłacą należny podatek dochodowy od osób fizycznych nie później niż do 31 maja 2020 r.

Jak można złożyć zeznanie podatkowe?

– Zeznanie podatkowe można złożyć elektronicznie, korzystając z usługi Twój e-PIT lub z e-deklaracji na stronie www.podatki.gov.pl. Zeznanie w wersji papierowej można wysłać pocztą lub wrzucić do urny, która znajduje się w przedsionku budynku C Urzędu Skarbowego w Pabianicach.