Po wcześniejszej inwentaryzacji drzewostanu i ustaleniu, które drzewa wymagają pielęgnacji lub straciły żywotność, przyszedł czas na porządkowanie „Strzelnicy”. 30-hektarowy park Wolności został podzielony na sektory. Prace zaplanowano wzdłuż głównych alejek, przy placach zabaw i parkingu.

- Martwe i zamierające drzewa, które rosną blisko i zagrażają bezpieczeństwu przechodniów, zostaną usunięte, a te które tego wymagają, poddane zabiegom pielęgnacyjnym – poinformowała Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Wzdłuż parkowych alejek będą również usuwane samosiewy drzew i krzewów.

Przeczytaj też: Drzewa łamią się na potęgę