Otrzymają go osoby, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, a więc także ekogroszkiem i ekomiałem. Warunek jest jeden - wpis źródła ciepła do rejestru Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

– W Pabianicach jest około 7.000 osób uprawnionych do tego dodatku – ujawnia prezydent Grzegorz Mackiewicz. – Tyle osób zgłosiło do rejestru w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, że ich głównym źródłem ogrzewania są piece na paliwo stałe.

Kwota dodatku jest stała i wynosi trzy tysiące złotych - nie zależy od wysokości dochodów rodziny. To znaczy, że także osoby z dużymi dochodami będą mogły dodatek dostać.

Pieniędzy nie dadzą nam z urzędu. Trzeba będzie się o ten dodatek postarać. Jak?

Formularz jest taki sam dla całej Polski. Są w nim takie dane jak: imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz opcjonalnie numer telefonu i adres mailowy.

Dodatkowo trzeba podać dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz informację dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe.

Wypłatą dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Pabianice zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, przy ul. Łaskiej 3/5 (tel. kom. 668 374 148). 

Mieszkańcy Pabianic mogą składać wnioski w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Gdańskiej 7.

Informacje o dodatku węglowym są podawane pod numerem telefonu 42 226 82 62 lub tel. kom. 887 500 961, w godzinach od 8:00 do 15:30.

Wnioski mozna pobrać TUTAJ.

Ostateczny termin złożenia dokumentu to 30 listopada. Kto go nie dotrzyma, jego wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie otrzyma wsparcia.

– Nie potrzebne są dodatkowe zaświadczenia. Urzędnik rozpatrujący wniosek będzie miał podgląd czy wnioskodawca jest zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, a to podstawowy warunek uzyskania dodatku – dodaje prezydent Mackiewicz. – Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni

Trzeba mieć też rachunek w banku, bo pieniądze wpłyną na nasze konto. Każda rodzina sama zdecyduje, czy otrzymane 3.000 zł przeznaczy na zakup węgla, czy też na inne potrzeby.

Dodatek węglowy będzie zwolniony z podatku dochodowego, zatem 3.000 zł to kwota netto. Nie będzie wliczać się do dochodu. Także osoby korzystające z pomocy społecznej, czy też z innych świadczeń, nie muszą obawiać się, że zostaną go pozbawione. Dodatek węglowy zwolniony zostanie także z egzekucji komorniczej.