Tym oto sposobem przechodzimy na czas zimowy, który potrwa do 27 marca 2011 roku.
Zmianę czasu stosuje się w około 70 krajach na całym świecie. Obowiązuje ona we wszystkich krajach europejskich (z wyjątkiem Islandii) i wielu innych, m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku, Australii i Nowej Zelandii. Jedynym wysoko uprzemysłowionym państwem, które nie wprowadziło czasu letniego, jest Japonia.