Prezydium Pabianickiego Forum Organizacji oraz Lokalny Ośrodek Partycypacji Społecznej i Inicjatyw Pozarządowych zapraszają uczestników oraz sympatyków Forum na I spotkanie informacyjne PFOiIP, które odbędzie się 20 października w godz. 17.00 – 19.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 16.
 
W programie spotkania m.in.:
 
- stworzenie wspólnego kalendarium wydarzeń i imprez pabianickich społeczników do końca 2015 r.,
 
- „Masz głos, masz wybór” - przedstawienie założeń projektu Magdalena Mirys z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi,
 
- omówienie zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ewa Wierzbowska, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
 
Wstęp wolny.
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: prezydium@forumpabianice.pl do 19 października.