- Czy są zaplanowane pieniądze na 2011 rok na budowę nowych sygnalizatorów świetlnych na drogach powiatowych? - pytał Włodzimierz Stanek, radny i dyrektor Gimnazjum nr 3.

Na Komisji Budżetu i Finansów w Starostwie odpowiedział mu starosta Krzysztof Habura.

- Nie ma zabezpieczonych żadnych pieniędzy na ten cel – odpowiedział. - Należałoby w przyszłym roku zabezpieczyć środki.
Stanek upierał się, że skrzyżowanie dróg powiatowych Myśliwskiej i 20 Stycznia wymaga natychmiastowej budowy sygnalizacji.

- Jest to miejsce niebezpieczne. Codziennie dochodzi tam do stłuczek i wypadków – tłumaczył.

Na budowę sygnalizacji potrzeba około 300.000 zł.

- Obiecano mi, że być może z rezerwy budżetowej uda się zrobić plany, a rok później przebudować skrzyżowanie – dodaje radny.

Starostwo powiatowe ma 180 km dróg. W Pabianicach opiekuje się ulicami: 20 Stycznia, Myśliwską, Rydzyńską, Grota-Roweckiego, 3 Maja, Konstantynowską, Rypułtowicką, Lutomierską, Wspólną, Piłsudskiego, Nawrockiego, Wiejską, Orlą i Wileńską.

- Sygnalizacja świetlna jest kosztowna, ale może trzeba tutaj zrobić rondo? - zastanawia się starosta Habura.