25 lutego nasi strażnicy miejscy uczestniczyli w spotkaniu stowarzyszenia klubu Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno – Desantowych „Czerwone Berety" oraz Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych „IZER". Omawiano działania prowadzone przez te jednostki w kierunku edukacji, szkoleń z tematu obronności, zapobieganiu sytuacjom kryzysowym wynikających z konfliktów zbrojnych, zagrożeń terrorystycznych oraz ewentualnej współpracy między podmiotami.

Głównym tematem była wojna na Ukrainie i możliwość podejmowania działań mających na celu pomoc dla ludności cywilnej.

- Dotychczasowe konwoje z darami jednoznacznie potwierdziły ich zasadność i celowość oraz okazały się tylko kroplą w morzu aktualnych potrzeb – mówi Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej. - Należy podkreślić, że wszystkie działania, jak i organizacja oraz transport darów są prowadzone przez byłych żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych charytatywnie. Pomoc jest dostarczana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Pabianiccy strażnicy zadeklarowali chęć wsparcia mieszkańców Ukrainy z terenów objętych działaniami wojennymi. 1 marca rozpoczną zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Są to: ciepłe koce, ręczniki, środki czystości i higieny osobistej, długo terminowa żywność, środki opatrunkowe, pieluchy oraz zabawki dla najmłodszych.

Osoby, które zechcą pomóc, mogą przynosić dary do siedziby Straży Miejskiej przy ul. Narutowicza 33 w godz. 06.00-22.00.

Dodatkowo strażnicza szafa wyruszy w miasto i będzie czekała w podanych miejscach:

7 marca, w godz. 17.00-18.30- ul. 20 Stycznia 9/13, parking SP nr 16

14 marca, w godz. 16.00-17.30 - ul. Smugowa 31, parking przed Biedronką

21 marca, w godz. 16.00-17.30 - ul. Łaska 94, parking od ul. Łaskiej.