Na majówkę OSP w Dobroniu zjechali strażacy z całego powiatu. Złoty krzyż zasługi za działalność na rzecz OSP dostał Stefan Ropęga z OSP Mogilno. Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczono Stanisława Siworka z OSP Bechcince. Złotymi odznakami związku odznaczono druhów: Edwarda Kiejnicha (OSP Srebrna) i Romana Filipczaka (OSP Chechło). Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marek Szymczyk, Krzysztof Szymczyk, Sylwester Cybulski, Beata Cybulska, Jacek Maras, Joanna Maras, Paweł Pluciński. Odznaczenia Strażak Wzorowy dla: Darii Kochan, Mieszka Angiela, Marcina Antoniaka, Łukasza Baranowicza, Krzysztofa Bojo, Dominika Franciszkiewicza, Łukasza Jurka, Arkadiusza Karpińskiego, Tomasza Kozłowskiego, Adriana Morawca. Odznakę za wysługę lat otrzymali druhowie: Wiesław Strzelec (60 lat w OSP), Stanisław Bartuzel (50), Wiesław Kopias (45), Stefan Dziuba (40), Wojciech Sobczak (40), Sławomir Bal (35), Dariusz Morawiec (30), Stanisław Pazera (30), Krzysztof Szymczyk (25). Uroczystości poprowadzili: Kazimierz Manios – wiceprezes powiatowy ZOSP Pabianice i Mariusz Krulik – komendant gminny OSP w Dobroniu.