Filia wyższej uczelni może powstać w Pabianicach. Studiowaliby w niej absolwenci trzyletnich szkół licencjackich. Pabianiczanie nie musieliby więc jeździć po naukę do Łodzi czy Warszawy. Studia kończyłyby się egzaminem magisterskim. Można byłoby także prowadzić tu studia doktoranckie.
Taka oferta nadeszła z Łodzi - ze Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Prezydent Pabianic - Zbigniew Dychto, ujawnił, że trwają rozmowy na ten temat. Wyższa uczelnia "ma na oku" teren między ulicami św. Jana i Pułaskiego (1,5 hektara) - w pobliżu II LO i "elektryka". Może tam stanąć kampus (budynek uczelni, akademik, sala sportowa).
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania należy do najlepszych w Polsce uczelni biznesowych. Blisko współpracuje z Clark University, dzięki czemu absolwenci polskiej uczelni mogą odbywać staże naukowe w USA.