Stypendia mogą dostać rodziny, które są w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Dotyczy to dzieci, które na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku są w ciężkim stanie klinicznym: wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, czy innych specjalistycznych zabiegów. 

Wsparcia udziela stowarzyszenie SPES. Wnioski o przyznanie stypendium można zgłaszać do 20 marca za pośrednictwem strony internetowej: http://www.spes.org.pl/stypendia