Najlepsi z najlepszych otrzymają po 2.000 zł (200 zł miesięcznie) w nadchodzącym roku szkolnym. To nagroda Rady Miejskiej.
Nauczyciele, opiekunowie i rodzice uczniów zgłosili już 30 kandydatów. Spóźnialscy mają jeszcze trochę czasu, bo wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2009 r.
– Komisja stypendialna będzie obradować 3 sierpnia o godzinie 12.00 – informuje przewodniczący komisji Andrzej Żeligowski.
Wyniki poznamy prawdopodobnie jeszcze przed końcem wakacji.
– Podobnie jak w roku ubiegłym stypendia będą przyznane uczniom w kilku kategoriach: za osiągnięcia sportowe, kulturalne, naukowe – wyjaśnia Żeligowski.
Ubiegłorocznymi stypendystami Rady Miejskiej byli uczniowie Gimnazjum nr 3 oraz szkół podstawowych nr 13, 14 i 5. Martyna Cieślińska, Michał Jarzyna (w dziedzinie nauki), Robert Łaguniak (w dziedzinie kultury), Monika Kuźba, Michał Michalak, Adrianna Oset i Monika Rykała (w dziedzinie sportu) – to stypendyści Rady Miejskiej.
Komisja stypendialna wybrała ich spośród 21 kandydatów.