Dziś Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygał w sprawie skargi na zarządzenie wojewody łódzkiego o uchylenie mandatu radnego miejskiego.
Skargę do Warszawy złożył radny z Pabianic - Sławomir Szczesio (PiS).
We wrześniu 2015 roku wojewoda w zarządzeniu zastępczym (bo Rada Miejska nie podjęła uchwały o wygaśnięciu mandatu) "pozbawił" pabianiczanina funkcji radnego miejskiego. Dlaczego? Zdaniem wojewody radny Szczesio nie przestrzegał ustawy o samorządzie. Ustawa ta nie pozwala radnemu na prowadzenie działalności gospodarczej z udziałem majątku miasta. Wojewoda stwierdził, że Szczesio - będąc prezesem PTTK w Pabianicach i korzystając z lokalu miejskiego - takową działalność prowadził.
Następnie radny odwołał się do NSA w Łodzi - i znowu przegrał. Potem złożył skargę kasacyjną do NSA w Warszawie. Wyrok jest taki sam.
Co dalej? Teraz czekają nas wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu 19. (w którym był wybrany Szczesio). Kiedy to nastąpi? Zależy od komisarza wyborczego. To on ustala kalendarz wyborczy, od terminu rejestracji kandydatów do terminu wyborów.