Miejsce Anny Teodorczyk zajął Sławomir Szczesio – dotychczasowy wiceprezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo–Turystycznego.
– Dobiegły końca 44 lata mojej pracy społecznej i zawodowej – przemawiała na uroczystym zjeździe działaczy i sympatyków PTTK w Starostwie Powiatowym. – PTTK to moje życie. Na pewno nadal będę działała w towarzystwie.
Anna Teodorczyk otrzymała kosz róż i owacje na stojąco.
Na uroczystości obecni byli m.in. członkowie honorowi PTTK: Maria Maranda i Adam Czyżewski. Nie zabrakło również sekretarza generalnego PTTK Andrzeja Gordona oraz Piotra Niewiadomskiego, członka zarządu głównego.
Przedstawiono sprawozdanie z 4–letniej działalności zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
– W tym okresie spotkaliśmy się na 52 zebraniach zarządu. Wyremontowaliśmy siedzibę oddziału. Wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt – komputer, laptop – wyliczyła Anna Teodorczyk, dotychczasowa prezes.
Dużo uwagi poświęcono wspomnieniom inicjatyw i przedsięwzięć pabianickiego PTTK: rajdom, obozom, ogólnopolskim zlotom.
Medale za pomoc i współpracę z towarzystwem otrzymali: starosta Krzysztof Habura i prezydent Zbigniew Dychto. Medal Komisji Edukacji Narodowej dostał Aleksander Duda, prezes Klubu Turystyki Pieszej „Aaron”. Złote odznaki honorowe Zarządu Głównego PTTK wręczono: Teresie Anders, Lucynie Jaranowskiej i Jadwidze Drabik, srebrną – Romualdowi Simurze. Włodzimierz Becht został odznaczony złotą odznaką „Zasłużony w pracy dla młodzieży”. Srebrne odznaczenia w tej kategorii wręczono: Jadwidze Kędzierskiej, Andrzejowi Rogali i Kamili Lisiewicz. Złote odznaki oddziału PTTK w Pabianicach dostali: Krystyna Serwecińska, Anna Litke, Grażyna Osińska i Janina Lewandowska.
– Mijająca kadencja to również czas jubileuszów – 100–lecia PTK, 100–lecia PTTK w Łodzi czy najważniejszego dla nas – 80–lecia oddziału PTTK w Pabianicach – dodała Anna Teodorczyk.
Najważniejszą częścią uroczystości był wybór nowych władz PTTK–u. W skład zarządu weszli: Barbara Żwańska, Małgorzata Sadowska – Szmidt, Marianna Wilczek, Romuald Simura, Aneta Piechowska, Jadwiga Kędzierska.

Sławomir Szczesio od 10 lat uczy religii w Gimnazjum nr 3. Wcześniej był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 14. Zanim wybrano go na prezesa PTTK, pełnił tam funkcję wiceprezesa.

Anna Teodorczyk w PTTK–u zaczęła działać 44 lata temu, gdy nie dostała się na studia matematyczne.
– Praca była atrakcyjna i bardzo ciekawa, dlatego decyzję o studiach zaczęłam odkładać w czasie – przyznaje.
Przez jedną kadencję pełniła obowiązki prezesa towarzystwa. Przez cztery lata była jego wiceprezesem.
W tym czasie zwiedziła kilkaset miejsc w całej Polsce. Podróżowała indywidualnie, z młodzieżą i z dorosłymi.
– Nie jestem w stanie zliczyć, ile miejsc odwiedziłam – mówi. – Do zwiedzenia została mi jeszcze część zachodnia Polski, województwo lubuskie, które chciałabym przemierzyć pieszo, nie autokarem.
Kilkadziesiąt lat działalności w PTTK było dla pani Anny przede wszystkim spełnianiem wielkiej pasji.
– Uwielbiam pracę z ludźmi, dlatego nadal będę brać udział w wydarzeniach związanych z PTTK – podsumowuje.