- Sporo łączy mnie z poprzednikiem - mówi ksiądz Gasiński. - Obaj pochodzimy z Bydgoszczy, chrzcili nas w tym samym kościele. Ja jestem trochę starszy.

Będzie proboszczem ponad 14.000 wiernych.

- Jestem przyzwyczajony do dużych kościołów - mówi. - Moja rodzinna parafia liczyła ponad dwadzieścia tysięcy wiernych. Równie duża była parafia w Krakowie, gdzie pracowałem przez dziesięć lat.


***
KSIĄDZ JACEK GASIŃSKI

ILE MA LAT: 49.

SKĄD SIĘ WZIĄŁ: urodził się w Bydgoszczy. Jego ojciec był architektem, mama - pracownikiem umysłowym i tłumaczem języka niemieckiego.

GDZIE SIĘ UCZYŁ: ukończył liceum ogólnokształcące w Bydgoszczy i Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (Instytut Księży Misjonarzy). Święcenia przyjął w 1981 r.

GDZIE PRACOWAŁ: przez rok uczył religii w Grodkowie Śląskim koło Opola. Od 1981 do 2000 r. mieszkał i pracował w Krakowie. Najpierw był katechetą i wikariuszem w parafii Najświętszej Marii Panny z Lourdes, potem dyrektorem administracyjnym w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy. Przez minione cztery lata rządził parafią w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku.

CO ROBI PO PRACY: pływa, jeździ na rowerze. Urlop najchętniej spędza z mamą na działce pod Bydgoszczą.